“Cihat” Nedir ve Kimler İçindir ?

 

Osmanlı Devleti’nin Viyana’yı kuşatmasını sembolize eden bir resim. : (Büyütmek için resme tıklayın)

2012-11-20_ViyanaKuşatması

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Cihat” olarak ve  “Din uğruna yapılan savaş” olarak tanımlanmasına rağmen, Cihad sözcüğü c-h-d kökünden türemiş, “bütün gücünü kullanma” mânâsına gelen ve tek kelime olarak “mücadele” anlamında kullanılan Arapça bir kelimedir.

Sözlükte “gayret etmek, bir işi yapabilmek için bütün imkânları kullanmak” anlamına gelen “cihâd” kavramı; Kur’ân ve hadislerde; Allah yolunda savaşmak anlamını ifade ettiği gibi dini öğrenmeyi, dinin emir ve yasaklarına uymayı, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmeyi, İslâm’ın bilinmesi, tanınması, yaşanması ve yücelmesi için çalışmayı da ifade eder. (Diyanet)

Cihat Mekke’de ve henüz fiili savaşa izin verilmeyen bir dönemde inen Furkân sûresinin, “Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’ân ile büyük bir cihatta bulun” anlamındaki 52. âyetinde geçen “kâfirlere karşı Kur’ân ile büyük cihat”, harp meydanında fiilen savaşmayı değil, onlara karşı Kur’ânî delillerle mücadele etmeyi, onlara boyun eğmemeyi ifade eder. (Diyanet)

Cihat” (*), İnsanımız tarafından genel olarak şu  yanlış algılanmakta,
yanlış anlaşılmakta ve yanlış kullanılmaktadır yani;

“Müslümanlık adına,
din adına topraklar ele geçirmek için,
Viyana’ya hükmetmek için…”

Oysa ki Kuran’a göre Cihat Şöyle tanımlanıyor: 

“Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran.
Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o! ”.
Tevbe Suresi 73. Ayet

Kuran’a göre, Hazreti Muhammed’e Cihat edilmesi emredilen
ve bu ayette adı geçen “İkiyüzlüler” Nasıl Tanımlanmıştır?
İkiyüzlülere şunu muştula: Kendileri için korkunç bir azap ngörülmüştür.
Öyle kişiler ki onlar,
müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar. 

Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar?
Onur ve yüceliğin tümü Allah’ındır.

Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar.
Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.”
Nisa Suresi : 138, 139, 145. Ayetler 

 

Bu şekilde Kuran’a göre değerlendirecek olursak, Allah’ın “Cihat” etmeyi emrettiği düşman yani;

Müminlerle dostluk etmeyen,
Kafirelerin yanında olan,
onları destekleyen,
onlardan destek olamaya çalışan ve
Onların yanında Onur ve Yücelik arayan kişilerdir ve
Onlar;

“Viyana” kadar uzakta değil; “Burnumuzun dibi” kadar yakındadır…

 

Okumaya devam et ““Cihat” Nedir ve Kimler İçindir ?”