BOP (Büyük Orta Doğu Projesi)… Erdoğan’ın Rolü I …

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) nedir?

Atatürk Düşmanlarının  Atatürk Hakkında Açıklaması ile başlıyor…

İzleyin…

“… Bunlar, çok affedersiniz çok utanmaz adamalar.
Çünkü kökü utanmazlığa dayanıyor.
Namussuzluğa dayanıyor.
Mustafa Kemal ne idi?
    -Bir caniydi.
Mustafa Kemal neydi?
   – Bir katildi.
Mustafa kemal Ne idi?
   – Bir haindi.
Mustafa kemal neydi?
   – Namussuzdu.
   – Zinakardı,
   – Namus düşmanıydı.
Say. Ne kadar sayabilirseniz sayın.
Ve bu adam, bütün yönleriyle tanıtılıp ortaya konmazsa,
Siz bir şey yapamazsınız. Vallahi de, billahi de…
Bu adamın şeceresini ortaya koymak zorundasınız.”

Şu anda Türkiye’yi Yöneten siyasetçilerin çoğu;

İşte böyle bir neslin evladı olarak;
Atatürk Düşmanı olarak;
Cumhuriyet Düşmanı olarak;
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren bir gücün BAŞ destekçisi,
Eş Başkanı ve
BAŞ taşeronu olarak çalışmaktadır.

Okumaya devam et “BOP (Büyük Orta Doğu Projesi)… Erdoğan’ın Rolü I …”

BOP… Erdoğan’ın Rolü II

Nur Bacı’nın mektubu : “Ebu-Garip hapishanesi”

Baş bakan ve BOP Eşbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve
yandaşı siyasetçilerin Gayretli Çalışmalarının bir sonucu…

Bakın, inceleyin, düşünün :
Özgürlük” nasıl gelmiş;
Kadın hakları” nasıl gelmiş …
Aşağıda Erdoğan tarafından Söylendiği gibi mi? 

 

Tayyip Erdoğan (kendi konuşması) :

“Değerli Arkadaşlar,
Büyük Orta Doğu Projesi’nin amaçları bellidir.
Ve o amaçların içerisinde Türkiye’nin üstlendiği görev de bellidir.
BOP, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş,
Oradaki özgürlüğe yönelik,
Kadın haklarına yönelik kurulmuş,
Eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için
kurulmuş ve 
atılmış bir adımdır.

Ve Türkiye Cumhuriyeti Baş bakanı,
Büyük Orta Doğu Projesi’nin Eş Başkanıdır. “

  Okumaya devam et “BOP… Erdoğan’ın Rolü II”

10 Kasım Diriliş Günü…

10 KASIM BİR “YAS” GÜNÜ DEĞİL,

Türkiye Cumhuriyetinin bölünmesine ve yok edilmesine karşı durmak için,

BÜYÜK BİR “MİLLİ MÜCADELE” GÜNÜDÜR…

Şurası unutulmamalıdır ki,
Çanakkale’yi, Anadolu’yu silah gücü ile  geçemeyen düşman
Yine iş başında…
Bu sefer kimlik değiştirerek geldiler ve Ülkemize girdiler.
AYNEN ATATÜRKÜMÜZ’ÜN SÖYLEMİŞ OLDUĞU GİBİ…

“….
Cebren ve hile ile aziz vatanın,

bütün kaleleri zaptedilmiş,
bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

…”

 

YİNE ŞURASI UNUTULMAMALIDIR Kİ,

Verilen bu mücadele;
Ülkemizdeki birkaç kendini bilmez “Piyon” ve “Taşeron” PARTİ ile yapılan mücadele değil;

Aynen Çanakkalelerde,
Kurtuluş savaşlarında verilen mücadelelerin aynısıdır.

Verilen bu mücadele,

EMPERYALİZMLE karşı direnme,
EMPERYALİZMİ yok etme mücadelesidir.

Verilen bu mücadele,

Emperyalizm yalnızca ÜLKEMİZDEN değil,
TÜM DÜNYADAN YOK OLUNCAYA KADAR DEVAM ETMELİDİR…

 

Emperyalizm İş Başında…

İstiyorlar ki, insanlarımız alınan her karara uysun,

Çiğnenen bütün anayasal hakları kabullensin,
Tüm dünyanın savaşlarla aşamadığı her engeli, siyasetçilerin katkılarıyla aşsın.
Türkiye 600 milyar Dolar borca sokulsun, bu paralar çarçur edilsin,
Ülkenin bütün kaynakları satılsın yabancılaşsın,
Bütün stratejik kurumlar yabancılara devredilsin ve adına özelleştirme densin.
Hükumet, üstelik “ALLAH” adını vererek, “DİN” adını vererek
MÜSLÜMAN KASABI ülkelerle bir numaralı dost olsun…
Kendilerinden LİYAKAT NİŞANLARI alsın…

HİÇ SESİNİ ÇIKARTMA…
OLUR…

http://youtu.be/Gn1fRMEdnMY&w=500&h=360

Okumaya devam et “Emperyalizm İş Başında…”

Irak’ta Ölen 2 Milyon Kişi Nedir ?

BİRİNCİ PERDE

Turgut Özal’ın, “Bir Koyup 3 alacağız” direrek destek verdiği,
AKP İktidarının, aynı şekilde destek verdiği Emperyalist gücün
Irak’ta sebep olduğu son durum…

Irak işgalinin Ağır Bilançosu :

Yaklaşık 2,000,000 İnsan hayatını kaybetmiş,
On binlerce insan işkence görmüş,
Binlerce kadına/Gençkıza tecavüz edilmiş,
Milyonlarca aile dağılmış,
Yüzbinlerce insan sakat kalmış,…
4.5 Milyon çocuk yetim kalmış,
600,000 çocuk sokaklarda yaşamaya başlamış,
93,500 çocuk kaybolmuş (şiddet ve silahli güçler tarafından kaçırılma)
800,000 çocuk (5-14 yaşları arasında) çalışmaktadır.

Ülkede halen kargaşa hüküm sürmekte, Irak halkı bütünü ile
terör ve kargasa halinde yaşamaktadır.

Şimdi;
Bin, On bin, Yüz bin veya Milyon kişinin ne kadar “ÇOK” olduğunu;
Ne kadar büyük bir kalabalık oluşturduğunu
Kafamızda canlandırmakta zorluk çekebiliriz.

Ekteki Resimlerde özellikle Amerika Birleşik devletlerinde seçilmiş,
Kapasiteleri 50 Bin ve 100 Bin arasında değişen
24 adet stadyumun resimleri bulunmaktadır.

Stadyumların büyüklüğü,
Dolduran insan sayılarının çokluğu baz alınacak olursa,
Durumu görüntülemenin bile zorluk derecesi anlaşılabilir.

Her bir resmi dikkatlice inceleyin.
Boş koltuk kalmayacak şekilde dolu olduğunu gözünüzde canlandırdığınızda,
24 adet stadyumu şekilde hıncahınç dolduran insan sayısı
Toplam 2,000,000 ‘dur.

Lütfen ekli videoyu 2 sefer izleyin.

Okumaya devam et “Irak’ta Ölen 2 Milyon Kişi Nedir ?”