Bana Allah Yeter…

Ne güzel bir tanımdır bu.
Her dara düştüğünde,
Her zorluğa göğüs gerdiğinde,
Herhangi bir sorunla karşılaştığında,
Hasta olduğunda,
Borca düştüğünde,
Bütün kalelerin zaptedildiğinde,
Bütün tersanelerine girildiğinde,
Bütün orduların, dağıtıldığında,
Devleti yönetenler kendi kişisel çıkarlarını, senin çıkarlarına tercih ettiğinde,
Koskoca değerler,
Türk oğlu Türklerin, Şehit oğlu şehit kanları ile sulanmış
Bütün fabrikaların, toprakların, değerlerin,
Yalnızca o lanet alıcıların dişlerinin arasındaki artıkları kapışmak için
ucuz bir bedel karşılığında satıldığında,
Devletini yönetenlerin, tüm ihaleleri, kendi yandaşları ile paylaştığında,
Ülkendeki dolar milyarderi sayısı bu sayede ayyuka çıktığında,
Atalarının alın terleri üzerinde tepinildiğinde;
Allah adını anan hırsızlar çoğaldığında,
Her türlü pisliklerini “Başörtüsü” kılıfı altında sakladıklarında;

Hiç dara düşme ve Korkma!
Çünkü, kim ne yaparsa yapsın,
Bu şafaklarda yüzen al sancak asla sönmeyecektir.
Ve
Söyleyeceğin TEK ŞEY,
Korkusuzca…

“BANA ALLAH YETER”

” De ki: “Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O, kullarından haberdardır, onları görmektedir.” ” – İsra S. 96

” Sizinle bizim aramızda tanık olarak Allah yeter. ” – Yunus S. 29

” …. De ki: “Bana Allah yeter! Tevekkül edenler O’na dayanıp güvenirler.”” – Zümer S. 38

” De ki: “Sizinle benim aramda tanık olarak Allah yeter.… ” – Ankebut S. 52

” …. Onlara karşı sana Allah yeter. En iyi işiten, en güzel bilendir O. ” – Bakara S. 137

” Allah’a dayanıp güven. Vekil olarak Allah yeter. ” – Ahzap S. 3

” … Hesap sorucu olarak Allah yeter. ” – Ahzab S. 39

” İnkarcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.” – Ahzab S. 48

” ….  Hesap sorucu olarak Allah yeter. ” – Nisa s. 6

” Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost olarak, Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. ” – Nisa S. 45

” Böylesi bir beraberlik Allah’ın lütfudur. Herşeyi bilici olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 70

” …. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 79

” …. Onlardan yüz çevir, Allah’ı vekil et. Vekil olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 81

” Hem göklerdekiler hem yerdekiler Allah içindir. Vekil olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 132

” Şu da var ki, Allah sana indirdiğini, kendi ilmiyle indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ediyorlar. Zaten tanık olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 166

” …. Allah Vahid’dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O’nun dur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. ” – Nisa S. 171

” O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter. ” – Fetih S 28

” O müminler ki, insanlar kendilerine, “halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan” dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: “Allah bize yeter. Ne güzel Vekil’dir O.” “- Ali İmran S. 173

“Allah bize yeter. Ne güzel Vekil’dir O.” =  Hasbünellahü ve nı’mel vekıl