Demokratik Bir Seçim…

DEMOKRATİK BİR ALTYAPI SAĞLANMADAN,
DEMOKRATİK BİR SEÇİMDEN SÖZ EDİLEMEZ…


Bir vatandaşımız diyor ki :
“Üniversitede öğrenciydim. Yıl 1977…
Üniversiteler çok sıcak ve endişeli günler yaşamakta. Sağ sol çaltışmaları ve bunun ötesinde sol içerisinde kendisi ile çatışmakta olan onlarca farklı grup / farklı ideolojiler var.

Ders yapmakta iken çoğu zaman dersanenin kapısı tıklanmadan açılır, birileri içeri dalar ve öğrencileri kendi istekleri dışında adeta sürerek miting yapmaya götürür. Öğrencilerin tamamı çember altındadır ve gruptan ayrılmalarına hatta tuvalete gitmelerine bile izin verilmez.

Sağ veya sol olmasına bakılmaksızın bu gençlerin çoğunda belki cüzdan yoktur ama ceket altında sizlere gösterdikleri bir silah mutlaka vardır. Mesaj ise oldukça açık : “Ya dediğimi yaparsın ya da dediğimi yaparsın.“… Ne özgürlük ama…

Yer ise Ankara, BAŞKENT…
Genelkurmay ve Meclisten yalnızca 5 kilometre uzakta bir üniversite.
İstemediğin
kadar asker, polis, vekil, nistepen eğitimli bir halk…
Sizin ise, yürüyüşlere katılmamak, başkası
tarafından belirlenen iş bitmeden, jandarmaya veya polis taşlamadan, son perdeden slogan atmadan gruptan ayrılma şansınız yok…”

Şimdi basit bir analoji ile karşılaştıralım :
Ya Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu?
Ortalarda otomatik silahlarla dolaşan militanlar;
Hükümet desteği ile bir devlet kurmaya çalışanlar;
Emperyalizm tarafında yıllarca beslenmiş ve halen de beslenen çeteler;
İnsanların çocuklarını zoraki dağa kaldırıp, devlet ile savaştıranlar…
Tek amaçları ise burada kendileri lehine görünür sonuçlar almaya çalışmak…
Ve Devlet? HİÇ YOK !

Burada yapılacak seçimlerin yeterince demokratik olduğuna inanmak mümkün mü? Hayır !
“Silahlı” ne dilerse, oylar o şekilde çıkacak…

ADI “Demokrasi” olan sistem, gerçekten bir demokrasi mi?

DEMOKRASİ :
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını
şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

OLİGARŞİ :
Oligarşi, sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan bir
yönetim biçimidir.

Gerçek bir demokraside EN İYİ seçilmeye çalışılır
Türkiye’deki şu andaki mevcut OLAN İSE
Başkaları tarafından belirlenen
Arsız,
Hırsız,
Uğursuz içinden
kötünün iyisini (ŞERİN EHVENİ) seçme işlemi kısaca;
bir KANDIRMACA DEMOKRASİSİ‘dir
En kötülerini en başa oturtan ise, iliklerine kadar işlemiş olan GÜÇ‘tür

Siyasetçi her söylediği ve her yaptığından sorumludur.
Ama Türkiye’de?
Ne yaparsan yap, mutlaka sonunda aklanırsın zira
her hırsızı aklayan bir uğursuz mutlaka sistemdedir.
Hem de ÇOK’ça

Bu nedenle,
Yıllarca Türk Milleti’ni uyuttular ve halen de uyutmaktalar.
Adı “Demokrasi” olan bir ninni ile…

Siyasetçi’nin ahlaksız ve yalancı olmasını siyasetin bir doğal bir sonucu olduğunu söylediler.
Halbuki, Siyasetin bütün yalanlardan arındırılmış olması, bir siyasetçinin ise bilgili ve dürüst
bir kimliğinin olması geremez mi?

Sözünü tutamayan veya ahlaksız yollarla çıkar sağlayan bir siyasetçi ise mutlaka büyük bir zarar
görmelidir.

Biraz daha fazla Demokrasi :

Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsızlığı…
Seçimlerde, hiçbir ahlaksızlık (üçkağıt ve dalavere) olmamalıdır. Sonuçlar %100 seçmen oylarını
yansıtmalı ve seçmen listeleri mutlaka doğru olmalıdır. Yüksek Seçim kurulu bütün baskı ve
yönlendirmelerden uzak tutulmalıdır.

Seçimler tamamen şefffaf olmalıdır…
Sandık sonuçları, bütün parti sandık temsilcilerine onaylı olarak dağıtılmalı, Internet üzerinden
kontrol sağlanmalıdır.  Bütün toplamlar ve sonuçlar istendiğinde indirilerek bağımsız toplamlar
Türk Milleti’nin her ferdi tarafından kontrol edilebilmelidir.

Seçim Özgürlüğü ve Güvenliği…
İnsanların vermiş oldukları oylar, %100 özgürlük içerisinde ve olmalı ve başkaları tarafından
herhangi bir zorlama kesinlikle olmamalıdır: Seçim güvenliği devlet tarafından sağlanmalı, baskı
en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Eşitlik ilkesi…
Parası ve gücü olan değil, Halka en iyi hizmet edececek ve Türk Milleti’nin çıkarlarını en iyi
gözetecek insanlara şans sağlayacak bir alt yapı olmalıdır. Bu nedenle basın, yayın, medya
tüm katılımcılara eşit hak sağlamalıdır. Teknoloji ile halka iletişim yeterli boyutta oduğu için
Parasal gücü olana avantaj sağlayacak Miting vb tanıtımlar yapılmamalıdır.
Mevcut alt yapıyı, olduğundan daha büyük göstermeye yönelik bütün aktiviteler (icraat yalanları)
engellenmelidir. Anket şirketleri, reklam ajansları gibi toplumu yönlendirmeye izin verilmemelidir.

Görüşlerin alınması…
Tüm katılımcılar, (katıldığı bölgede) birlikte ekran karşısında, kendilerine önceden duyurulan
konularda cevap ve çözümlerini karşılıklı olarak tartışmalıdır.

Milletvekili Adaylarının Belirlenmesi…
Adayların belirlenmesi işlemi için, bir avuç parti yönetimi değil milyonların söz hakkı olmalıdır.
Parti yönetimlerinin belirleyeceği aday miktarı çok ufak bir yüzde ile sınırlandırılmalıdır.

Hükümet atamaları…
Hükümetlerin bürokratik atamaları en aza indirilmeli veya tamamen kaldırılmalıdır. İçinde başkaları
tarafından belirlenen bir atama sistemi olan devlet ne kadar demokratik olabilir? Demokratik seçimler
yalnızca milletvekili seçimleri veya yerel seçimlerle sınırlandırılmamalı, yaşamımızda her aşamada
yaygınlaştırılmalı; Sistem içinde yer alan her unsura seçim konusunda hak “seçme” hakkı tanınmalıdır.
Toplum kendi yöneticilerini her zaman kendisi seçmelidir.

Parti Yardımları…
Parti veya siyasetçilere yapılacak bireysel yardımlar olmamalı veya olacaksa tamamen şeffaf olmalı
Ya da devlet, hepsine gerekirse aynı desteği sağlamalıdır.

Milletvekilleri ne kadar kanun yapabilir?
Kanun yapmak için seçilen milletvekillerinin karmaşık sistem çözümleme ve Altyapı ve deneyimleri
ne kadardır?

Kanun yapmada, işin ehli ve içinde yer alan unsurları da kapsayan çok geniş eğitimli kitlelerden
(Üniversiteler, toplum kuruluşları, Sosyal platformlar) büyük destek sağlanmalıdır. “Sallabaş” sistemi
ile birkaç kişi tarafından yeterli miktarda analiz edilemeden çıkartılan bir kanun genel olarak
sorunlara çözüm bulmaktan öte kendisi sorun yaratacaktır. Kanun yapılmadan önce her unsur
detaylı bir şekilde incelenmeli çıkartılmadan önce yeterli simülaston testleri yapılmalı ve eksiklikler
giderilmelidir.

2013-09-22_Problemlerin-Ana-Sebebi 2013-06-15_TürkMilletiNeİstiyor1_900x900

Demokratik bir Toplum için Diğer Faktörler :
Verimliliği artırmak,
Toplum bilgisi ve eğitimini artırmak,
Sorgulayan bir toplum oluşturmak,
Rüşvet ve Yolsuzlukları engellemek,
Dindarlığı değil, iyi ahlakı ön plana çıkartmak,
Toplumun her ferdinin gelir ve giderlerinin şeffat hale getirilmesi…

Son söz :
Hiçbir şey için GEÇ DEĞİLDİR…
Diğer bir makale için tıklayın : “Kime oy verelim?”

2014-03-12_DoğruOlanıYapmakİçinZaman