İçki (S İ Z) lerin Günahları…

2013-05-30_İçki-ve-Atatürk2_900x900Demiştik ya daha önceleri;
Ne zaman ağzını açsa “Dindarım” diyen biri
Ve içkiyi konuşsa,
Sonu Mustafa Kemal’e dayanır.
Bir fotoğraf ve elinde bir kadeh içki…

Onlar, yalnızca Din’i eğip bükerler;
İslam Dinini…
Oysa bilmezler ki,
İçki hiçbirşeydir…

Belki de O,
Zemzem gibi saf ve kutsal kalır,

Bu İkiyüzlü Vatan ve Din Düşmanlarının
yaptıklarını yanında… 

Kuran’ın “İçki” Konusundaki ayetler nelerdir?
İçki ne kadar günahtır?
İçki neden ön plana çıkartılmaya çalışılıyor?
İçki içenin cenaze namazı bile kılınmaz mı?
İçki düşmanlığının arkasındaki asıl güç kim?
“Yasaklananmaya çalışılan İçki mi, Atatürk mü?”

Önceki Makale için Lütfen Tıklayınız :
“Yasaklananmaya çalışılan İçki mi, Atatürk mü?” 
https://diril.me/2013/05/24/yasaklananmaya-calisilan-icki-mi-ataturk-mu/

Şimdi bir de; Yine kendini “dindar” olarak tanımlayan bir başka
kesimin Atatürk’le ilgili bir başka görüşünü izleyelim…

Haydar Baş’ın Mustafa Kemal Görüşü

http://youtu.be/cQEr9jp_Fs4&w=560&h=360

Şimdi de, İçki içmenin neredeyse “en büyük günah” olduğunan inanan
Hatta, içki yasağını “İslam dini” ‘nin temeli olarak gören, İslam Dini’ne özdeşleyen
Veya İslam Dini’ni, yozlaştırmak için yoğun çaba harcayan, CASUS veya
Cahil kesim düşüncelerini bir de Kuran’ın ÖZ tarafından değerlendirelim…

Namazı yalnızca şekil olarak Görenler :

“Vay haline o namaz kılanların ki, Namazlarından gaflet içindedir onlar.”
Maun Suresi  4-5. Ayetler

“İnandım” diyen ve dünyada bozgun çıkartanlar :

“İnsanlar içinden bazıları vardır, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler
ama onlar inanmış değillerdir. Allah’ı ve inanmış olanları aldatma yoluna
giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar.
Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da
Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Ve onlar için,
yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür.”

“Onlara,“yeryüzünde bozgun çıkarmayın” dendiğinde, “tam tersine,
bizler barış ve esenlik getirenleriz” demişlerdir. Dikkat edin, gerçekte
onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar.
Bakara Suresi 8-12. Ayetler

“O fasıklar ki Allah’a verdikleri ahdi, onunla anlaşıp bağlandıktan
sonra bozar, Allah’ın birleştirmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde
bozgun çıkarırlar. İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.”
Bakara Suresi 27. Ayet

“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin
hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah’ı tanık tutar. Oysa ki o, düşmanların
en yamanıdır. Yanından ayrıldığında / işbaşına geçtiğinde yeryüzünde fesat
çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur.
Oysa ki Allah, fesadı sevmez.”
Bakara Suresi 204-205. Ayetler

Bozguncuların cezası :

“Allah ve resulüyle savaşanların yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların
cezası şudur: Öldürülürler yahut asılırlar yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına
kesilir yahut bulundukları yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir.
Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.”
Maide Suresi 33. Ayet

İnandıktan sonra dönenler :

“İmanlarından, resulün hak olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine ayan-beyan
deliller geldikten sonra küfre sapmış bir topluluğa Allah nasıl kılavuzluk eder?
Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. İşte böylelerinin cezası: Allah’ın,
meleklerin ve tüm insanların laneti üzerlerineO lanet içinde sürekli
kalacaklardır.
Ne azap hafifletilecektir onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır
onların.
Ondan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Hiç şüphesiz Allah,
çok affedici, çok merhametlidir.”
Ali İmran Suresi 86 – 89. Ayetler

“İmanlarından sonra küfre sapmış, sonra da küfürde daha da azıtmış olanların
tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar, sapıkların ta kendileridir.
Gerçeği örtüp de küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onların herbiri
kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla
kabul
edilmeyecektir.
Korkunç bir azap vardır onlar için. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

Ali İmran Suresi 90 – 91. Ayetler

İkiyüzlü (Münafık) tanımı  :

“İkiyüzlülere şunu muştula: Kendileri için korkunç bir azap öngörülmüştür.
Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar.
Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah’ındır.”
Nisa Suresi 138 – 139. Ayetler

İkiyüzlü (Münafık) Cezası:

“Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin.
Kendi aleyhinize Allah’a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?
Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için
bir yardımcı asla bulamayacaksın.”

“Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah’a yapışan ve dinlerini samimiyetle
Allah’a özgülüyenler müstesnadır. İşte böyleleri, müminlerle beraber olacaktır.
Ve Allah, müminlere yakında çok büyük bir ödül verecektir.
İnanır şükrederseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder,
O herşeyi gereğince bilir.
Nisa Suresi 144 – 147. Ayetler

“Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da küfre sapanlara da içinde
sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet
etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için.”
Maide Suresi 68. Ayet

İkiyüzlü (Münafık) Mühürlenme :

“Münafıklar sana geldiklerinde: “Senin kesinlikle Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık
ederiz.” derler. Senin kesinlikle O’nun elçisi olduğunu Allah zaten biliyor.
Ve Allah tanıklık eder ki, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.Yeminlerini bir kalkan
edinip Allah’ın yolundan alıkoydular. Onların yapmakta oldukları ne kötüdür!
Bu durumun sebebi şudur: Onlar iman ettiler, sonra küfre saptılar da kalpleri üzerine
mühür basıldı. Artık onlar incelikleri anlamazlar.”

Münafikun Suresi 1 – 3. Ayetler

İkiyüzlü (Münafık) Benzetmesi : ” kereste “

“Onları gördüğünde gövdeleri hoşuna gider. Birşey konuşsalar sözlerine kulak
verirsin. Onlar birbirine dayandırılmış keresteler / Hint kumaşı giydirilmiş kütük
parçaları gibidirler. Her bağırtıyı aleyhlerinde zannederler. Düşmandır onlar;
sakın onlardan. Allah onları kahretsin! Nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar!

Münafikun Suresi 4. Ayet

İkiyüzlü (Münafık) Haram Yeme :

“Ey resul! Kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla “inandık” diyenlerin
küfürde yarışırcasına koşanları seni üzmesin. ……………………………………….
Bunlar o kişilerdir ki, Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Dünyada bir
rezillik vardır onlar için; ahirette de büyük bir azap var onlara.

Yalana iyice kulak verirler, haramı tıka basa yerler. Sana geldiklerinde ister
aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen
sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen, adaletle
hükmet. Allah, adaletle hükmedenleri / adaleti ayakta tutanları sever.”
Maide Suresi 41 – 42. Ayetler

 İkiyüzlü (Münafık)’lara karşı verilen emir :

“Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran.
Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!

Söylemediklerine ilişkin Allah’a yemin ediyorlar. And olsun ki, o küfür sözünü
söylediler. İslam’a girmeleri ardından küfre saptılar. Başaramadıkları birşeyi
tasarladılar. Oysa ki intikam almaları için, Allah’ın ve resulünün, Allah’ın lütfuyla
kendilerini zengin etmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tövbe
ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yan çizerlerse Allah onlara dünyada da
ahirette de acıklı bir azapla azap edecektir. Ve yeryüzünde onların ne bir dostu
olacaktır ne de bir yardımcısı.

Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez.) Onlar için yetmiş kez
bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve
Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.”
Tevbe Suresi 73, 74 ve 80. Ayetler

Yahudi ve Hristiyanları Dost Edinenler :

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin.
Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse
o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.”
Maide Suresi 51. Ayet

 “Ey iman sahipleri! Düşmanımı ve düşmanınızı dostlar yerine tutmayın.
Onlar, size Hak’tan geleni inkar ettikleri, Rabbiniz Allah’a inandığınız için
Peygamber’i ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz.
Benim yolumda gayret sarfetmek, benim hoşnutluğumu kazanmak için seferber
olduğunuz halde, içinizde onlara sevgi gizliyorsunuz. Sizin gizlediğinizi de açığa
vurduğunuzu da en iyi ben bilirim. Sizden kim bunu yaparsa denge yolundan sapmış olur.
Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini
kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi istemektedirler.”
Mümtehine Suresi 1 – 2. Ayetler

Kafirlerle Dost Olanlar :

“Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızıdan çıkarmayan
kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez.
Allah, adaleti ayakta tutanları sever. Allah sizi; ancak din hakkında sizinle
savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle
dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir.
Ey iman edenler! Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir toplulukla dostluk kurmayın.
Çünkü bunlar ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Tıpkı, kabir halkından olan
inkarcıların, ümitlerini kestikleri gibi…”

Mümtehine Suresi 8, 9 ve 13. Ayetler

ŞİMDİ AKLINIZI KULLANMA VAKTİDİR

SÖYLEMLERE VE LAFLARA BAKMAYIN…

Kafirlerle yapılan iş birliğine bakın !
Milyonlarca masum müslümanın katledilmesine verilen desteğe bakın !
İslam Dini ve Allah ile alay edilmesine bakın !
Hırçınlıklarına , kavgacılıklarına, kabalıklarına bakın !
Karınların doldurdukları haramlara bakın !
Yedikçe asla doymayan midelerine bakın !
Savaş çıkartmak için yaptıkları çığırtganlıklara bakın !

Toplum içinde çıkarttıkları bozgunlara bakın !
Yaymaya çalıştıkları fitnelere bakın !
Onur ve Yücelik aradıkları kafirlere bakın !
Allah adı ile dolandırdıkları insanlara bakın !

BAKIN VE ALLAH’IN O MUKADDES KİTABI İLE KARŞILAŞTIRIN…

ARTIK,
Malınızı,
Canınızı,
Vatanınızı,
Namusunuzu,

BİLE EMANET EDEMEYECEĞİNİZ BU İNSANLARIN
YÜZYILLARDAN BERİ SÜREGELEN DİN SÖMÜRÜSÜNÜN
VE İKİYÜZLÜLÜK / BOZGUNCULUK FURYASININ
DURDURULMA VAKTİ DEĞİL Mİ?

BAKINIZ diğer bazı makaleler :

“Altın bir Anahtar, Namaz…” :https://diril.me/2013/05/22/altin-bir-anahtar-namaz/
“Yasaklananmaya çalışılan İçki mi, Atatürk mü?” : https://diril.me/2013/05/24/yasaklananmaya-calisilan-icki-mi-ataturk-mu/
“Şeytana Tapanlar, Ülkemizi Satanlar…” : https://diril.me/2013/01/10/seytana-tapanlar-ulkemizi-satanlar/
““Cihat” Nedir ve Kimler İçindir ?” : https://diril.me/2012/11/18/cihat-kim-icindir/
“Irak’ta Ölen 2 Milyon Kişi Nedir ?” : https://diril.me/2012/10/31/2-milyon-kisi/