Altın bir Anahtar, Namaz…

“Namaz, Allah’ın insanlar için sunduğu Altın bir Anahtardır; Yalnız,
hem Namaz kılıyor, hem de günah işlemeye devam ediyorsanız,
Ya “Namaz” olarak anladığınızda, Ya da sizde bir sorun var demektir…”

2013-05-22_Namaz1_900x900

NAMAZ NEDİR?

Namaz, Bir Şekil değildir,
Namaz “Öz”dür,
Allah’ın Yüceliğini hatırlamadır.
Kudretini, Kuvvetini, İlmini,
Servetini, Hikmetini, Güzelliğini…
Her yönüyle, her gün ve defalarca…

Namaz, Bir gösteriş değildir,
Namaz,”olduğun yeri” bilmektir.
Hiçbirşeyin bize ait olmadığını hatırlamadır.
Her öğün soframıza gelen yemek,
Soluduğumuz hava, Sağlık, sıhhat, afiyet için
Teşekkürdür. Her an ve Her Saniye…

Namaz, Fırtına Hızı ile yapılacak bir görev değildir.
Namaz, Sakinliktir, Huzurdur.
Kendinle  Hesaplaşma;
Yanlış yaptıkların ve yapmadıkların için,
Af dilemek, özürlerini sunmaktır Allah’a.

Namaz bir “baskı aracı” değildir,
Namaz Özgürlüktür,
İstediğin gibi yakarmaktır, yalvarmaktır, ağlamaktır.
Dileklerini iletmektir, Kendi Dilinle;
O, her dili bilene…

Namaz, Atalarından bir yadigar değildir.
Namaz, Allah’ın bir lütfudur.
Altın bir anahtardır sana sunulan…
Seni senden koruyan,
Cennetin kapılarını açan…

Namaz,
Dilden dile anlatılan bir kurallar dizisi,
Rekatlar Sayısı, değildir…

Namaz, “Bir İbadet” ‘tir.
Namaz, Kuran ne derse odur…

 

İŞTE KURAN’IN NAMAZI

Neden Namaz :

“…  Namazı da kıl. Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. ….” – ANKEBUT SURESİ, 45. Ayet

“… Rüku edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.” – HAC SURESİ, 77.Ayet

“…Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki, korunabilesiniz.” – BAKARA SURESİ, 21.Ayet

Kime Karşı Korunmak? :

“… Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır…” – BAKARA SURESİ, 168.Ayet

“…İşte size şeytan. O yalnız kendi dostlarını korkutur. Eğer inananlarsanız onlardan korkmayın, benden korkun…” – ALİ İMRAN SURESİ, 175. Ayet

“…Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde, Allah’a sığın. Çünkü O herşeyi işitir, herşeyi bilir…” –  A’RAF SURESİ, 200.Ayet


1. Yücelik :

” …Yüce Rabbinin adını tespih et. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. ” –  A’LA SURESİ 1-3.Ayetler

“… Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır…” –  NECM SURESİ, 31.Ayet

” … Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. ” –  BÜRUC SURESİ, 15-16.Ayet

“… Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir…”  – YASİN SURESİ, 82. Ayet

“… sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah’ı yüceltmenizi ister…” –  BAKARA SURESİ 185. Ayet

 
2. Teşekkür

“…Eğer şükrederseniz, ben de sizin için mutlaka artıracağım..”. – İBRAHİM SURESİ, 7 Ayet

“…Şu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkar davranıyor fakat insanların çokları şükretmezler…” – MÜ’MİN SURESİ, 61. Ayet

“…Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki…” – SEBE’ SURESİ, 12. Ayet

“…İnanır şükrederseniz, Allah size azabı ne yapacak?…” – NİSA SURESİ, 147. Ayet

“…Anın beni ki, anayım sizi. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin.” – BAKARA SURESİ, 152. Ayet

“…Allah Şekur’dur, şükredenlere karşılık verir…” – TEĞABÜN SURESİ, 17. Ayet

“…Şükredenleri ödüllendireceğiz biz…” – ALİ İMRAN SURESİ, 145. Ayet

“…Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler…” – NEML SURESİ, 73. Ayet

“…Şu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkar davranıyor fakat insanların çokları şükretmezler.” – MÜ’MİN SURESİ, 61. Ayet

“…Sonra ona bir biçim verdi ve ona kendi ruhundan üfledi. İşitme gücü verdi, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükredersiniz!” – SECDE SURESİ, 9. Ayet

“…De ki: “Sizi oluşturan O’dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” – MÜLK SURESİ 23.Ayet

“… Esasında şükreden, kendisi lehine şükretmiş olur…” – NEML SURESİ, 40 Ayet

 

3. Af Dilemek

“…Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yararlandırsın…” –  HUD SURESİ (11/52), 3. Ayet

“…Gecenin pek azında uyumaktaydılar. Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.” – ZARİYAT SURESİ, 17-18. Ayetler

“…Günahlar işledikten sonra tövbe edip imana sarılanlara gelince, o tövbe ve imandan sonra Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır. – A’RAF SURESİ, 153. Ayet

“…O, günah bağışlayıcı, tevbe kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah’tandır ki O’ndan başka ilâh yoktur. Hem dönüş O’nadır.”  – MÜ’MİN SURESİ, 3. Ayet

“…Rabbini öğerek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. – NASR SURESİ, 3. Ayet

“…Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.”  – MAİDE SURESİ, 39. Ayet

 

4. İstek ve Talepler :

“…Rabbinize, boyun bükerek, gizlice / ürpererek yakarın…” – Araf Suresi, 55.Ayet

“…Ürpererek ve ümit ederek dua edin O’na. Hiç kuşkusuz, Allah’ın rahmeti güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır…” – Araf Suresi, 55.Ayet

“…O’na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır…” – Araf Suresi, 55.Ayet

“… En güzel isimler Allah’ındır; O’na onlarla dua edin…” – Araf Suresi, 180. Ayet

“…De ki: “Duanız / davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın!…” – Furkan Suresi, 77 Ayet

“… Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm…” – BAKARA SURESİ, 186. Ayet

“… Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin bana, cevap vereyim size…” – MÜ’MİN SURESİ, 60. Ayet

“… Dini, kendisine özgüleyerek dua edin O’na…” – MÜ’MİN SURESİ, 65. Ayet

 

NAMAZ, İNSANLAR İÇİN ALTIN BİR ANAHTARDIR
KURANI ANLAMAK VE
EMİRLERİNİ UYGULAMAKTIR…

Ayrıca Bakınız :
“Kuran’daki Kuran”  : https://diril.me/2012/06/17/kurandaki-kuran/