Türkiye’de Seçim Sonuçlarının Analitik İncelemesi : “Yalanlar ve Aldatmacalar” – 3/6

YALANLAR VE ALDATMACALAR : 

Önceki Makaler :

1 – GÖRÜNÜR GERÇEKLER için TIKLAYIN

2 – AK PARTİ’NİN KURULUSU ve ARKA PLANDAKİ GERÇEKLER için TIKLAYIN

1.  EKONOMİ YALANLARI

(Ekonomi, söylenenin aksine “Çok Kötü” Gidiyor ve Sistem her an çökebilir)

Bartu Soral Anlatıyor. 9 Ekim 2012- Türkiye’nin Ekonomik Durumu- Ulusal Kanal
Rakamsal Oyunlar Büyüme rakamları anormal ihracat patlaması.

http://www.youtu.be/LZSDT_LbmdY&w=560&h=360

2. bölüm

http://www.youtu.be/6u0bMTFo1T8&w=560&h=360

2. ADALET YALANLARI

Balyoz ve Ergenekon Yalanları :

http://www.youtu.be/F7vpMExtzoo&w=560&h=360

OYSA ANAYASA NE DİYOR?

Temek Hak ve Hürriyetler :

Hapishaneler suçlular içindir. Değil suçları sabit görülmek, daha suçları bile belli olmayan  yüzlerce insan hapishanelerde.. Bunların bir kısmı yıllardır ceza çekiyor… Henüz suçlu bulunmadığı halde… Oysa bakınız anayasa ne diyor.

MADDE 38- Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
MADDE 11- Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Yargının Bağımsızlığı

Görüyoruz ki, hakimler savcılar görevlerinde alınıyor, hükumetin isteği ile değiştiriliyor hatta, hükumetin beklentilerine göre karar çıkmadığı için yargılanıyor… Oysa bakınız anayasa ne diyor.

Madde 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
MADDE 139- Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

3. BASIN YALANLARI

Hükumetin istekleri doğrultusunda yazı yazmayan gazeteciler işten çıkartılıyor, Gazeteler, Hükumetin bürokratik denetçileri vasıtası ile baskı altında tutuluyor. Gazeteler yabancı partonlar tarafından satın alınıyor.

OYSA ANAYASA NE DİYOR?

Basın Özgürlüğü :

MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

4. YALANLARA CUMHURBAŞKANI’NIN KATILIMI

Bu kadar olaylar olurken, Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir kanunu, yönetmeliği, Anayasa’ya uygun olmaması nedeni ile Anayasa mahmemesine taşıdığı görülmemiştir Oysa Anayasa diyor ki;

MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

5. DEVLET KURUMLARININ VERİLERİ

Bu şartlar altında, Merkez Bankası, İstatistik Kurumu gibi Devlet Kurumlarının vermiş oldukları verileri ve açıklamaların doğru olması düşünülemez zira, bu kuruluşlar basın ve adaletten daha fazla Yönetimin baskısı altındadır.

Sonraki Makalemiz “4 – GÖREV DOĞRULTUSUNDA UYGULAMALAR” ile devam ediyor…

 

Kaynaklar :

http://blog.milliyet.com.tr/turkiye-ekonomisi-gercekten-iyi-bir-durumda-mi-/Blog/?BlogNo=337439