BARIŞ VARKEN, Bütün Savaşlara Hayır…

Yaşamak insanın en doğal hakkıdır.
Bir canlının hayata gelmesi mucizevi birşeydir.

Bunu korumak, yüceltmek, yaşamı değerli bir hale getirmek yerine savaşlar niye?

Savaşların ölen, yaralanan, sakat kalan, yetim kalan, göç eden, mal varlıklarını kaybeden insanlara faydası olmadığı kesindir.
Peki savaşlar kimlere yarar sağlar?

1. Silah Tüccarlarına ve
2. Kendi hastalıklı ve gizli amaçları uğruna insanları savaştırıp belli bölgelerde kendi egemenliklerini kurmak isteyenlere.(Savaşları asıl destekleyenler ki bunlar genel olarak kendileri savaşıp ölmez, başkalarını teşvik eder.)

2013-01-03_artleo.com-10476Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadele. Savaşlar genellikle dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir. Kullanılan silahlara, amaçlara, taraflara ve gerçekleştiği yerlere göre farklı şekillerde adlandırılırlar. Örneğin nükleer savaş, meydan savaşı, iç savaş, dini savaş (cihad, haçlı seferi), dünya savaşı. Karşı tarafı yıldırmak, maddi ve manevi zarar vermek için gerçekleştirilen silahsız faaliyetler de genellikle savaş tanımına dahil edilirler.

SAVAŞLARDA ÖLEN İNSANLAR

SAVAŞLAR / OLAYLAR

ÖLEN İNSANLAR

1949-1976 yılları arasında Çin’e komünizmi getiren Mao Zedong’un zamanında

40,000,000

1. Dünya Savaşında

9,000,000

2. Dünya Savaşında

66,000,000

İstiklal Savaşımız sırasında Türklerin ve Yunanlıların toplam zayiatı

500,000

1769-70, 1876-79, 1896-1900 yılları arasında toplam 11 yıl içinde İngilizler, Hindistan halkına ürettirdikleri hububatın tümüne el koyup, halka yaşayacakları kadar bile yiyecek vermeyince

27,000,000

7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Köle ticareti sırasında  ölen Afrikalı ve Orta Doğulu

35,000,000

1452-1807 tarihleri arasında, Afrika’dan Amerika’ya Atlantik Okyanusu üzerinden götürülen zenci köleler çeşitli şekillerde hayatını kaybetti.

16,000,000

M.Ö. 264 yılı ile M.S. 435 yılları arasında, Romalıların birbirleriyle savaştırarak öldürdüğü Gladyatörler

3,500,000

1492 tarihinden itibaren, Avrupalıların Amerika’yı fethinden sonra öldürülen Kızılderililer

15,000,000

Amerikan İç Savaşı(Civil War)’nda

675,000

 Haçlı Seferleri (1095-1291) sırasında

3,000,000

 Kore Savaşı (1950-53)

3,000,000

Vietnam Savaşı (1959-75)

4,200,000

Rus – Afgan Savaşı (1979-92)

1,500,000

İtalyan – Habeş Savaşı (1935-41)

750,000

İran – Irak Savaşı (1980-88)

700,000

Türk – Rus Savaşı (1877-78)

500,000

Irak’a karşı müttefiklerce yürütülen savaşlar (1990-2011)

2,300,000

Ne için öldüler?
Ne için öldünüz?
Ne için sakat kaldınız?
Ne için aileleriniz dağıldı?
Ne için evleriniz, bütün mal varlıklarınız heba oldu?
Ne için göç etmek zorunda kaldınız?
Ne için sımsıcak yuvalarınız, buz gibi kaskatı oldu?

Neden?

BARIŞ VARKEN,
BARIŞ YOLLARINI ARAMAK VARKEN,
SORUNLARI KONUŞARAK ÇÖZME OLANAĞI VARKEN,

SABIRLA, UZLAŞMA YOLU İLE VE ADALETLE DÜŞÜNEREK…

SİZLER VEYA BİZLER,

EMPERYALİZMİN TUZAĞINA DÜŞMEKTEN KURTULMANIN
YEGANE YOLU, HER SORUNU BARIŞ İÇİNDE ÇÖZMEYE
ÇALIŞMAK VE HER TÜRLÜ SAVAŞTAN UZAK KALMAKTIR…

 

Kaynaklar :

http://ekonomi.milliyet.com.tr/kim-kac-kisiyi-oldurdu-/ekonomi/ekonomiyazardetay/12.12.2011/1474177/default.htm

http://atam.gov.tr/canakkale-savasinda-sehit-olan-hendekliler/

http://www.timeturk.com/tr/2009/03/24/irak-ta-2-milyondan-fazla-insan-oldu.html

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1