Ermeni İsyanı – The Armenian Revolt: 1894-1920

Yüzyıllardır uygulanan planlar aynı…

Önemli olan, Kimin kimi öldürdüğü değil; kimin bölündüğü…
Önemli olan, bu topraklarda müslüman olan kimseye rahat bir gün sağlanmasın.
Önemli olan, bölgenin kaynakları Emperyalistler tarafından kullanılsın…

Aynı kışkırtmalar, şekil değiştirerek ama birebir aynen devam ediyor.
O zaman kullanılan yanlı basın, şimdi de aynı…
En önemli fark, Türkiye’nin Yönetimi de artık kendilerine çalışıyor…
Arabistanlı Lawrence’nin (Lawrence of Arabia) yaptığı, isyana, katliama teşvik gibi,
Provokasyon işleri ne yazık ki şimdi bu ajanlar tarafından yapılıyor.
2012-12-26_Fransız kumandanın dosyasında bulunan Ermeni silahlılar resmi

Dikkatle İzleyiniz…

19. yüzyıl sonunda, Ermeni milliyetçileri, Batılı siyasî idealler ve kendi vatanlarını kurma arzusuyla kışkırtılmış olarak, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyan etmeye başladı. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rus birlikleri Türkiye’nin doğusunu işgal etti ve pek çok Ermeni onların saflarına katıldı. 1915 itibarıyla, Hıristiyan Ermeniler ve Müslümanlar arasındaki çatışma trajik bir kan gölüne döndü. Sonraki beş yıl içinde, iki milyondan fazla Ermeni ve –Türk, Kürt ve Azeri– Müslüman hastalık, açlık, soğuk ve katliamlar sonucu öldü. Bu bir saatlik program bu korkunç çatışmanın ayrıntılarını incelemekte, gerekçelerini açıklamakta ve Batılı güçlerin bu çatışmada oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır.

Ermeni İsyanı 1894-1920 ; Türk, Rus ve Amerikan kaynaklarındaki arşiv filmlerini ve fotoğraflarını kullanmakta ve aşağıda belirtilen uzmanlar ile yapılan görüşmeleri içermektedir:

Norman Stone, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
Yusuf Halaçoğlu, Gazi Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM) Müdürü
Justin McCarthy, Louisville Üniversitesi Tarih Bölümü
Yusuf Sarınay, Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü
Stanford Shaw, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü

Türkçe İzleyiniz…

http://youtu.be/-5VK-GFJXfY&w=560&h=360

Watch in English…
http://youtu.be/ehk5pDKyUno&w=560&h=360

The Armenian Revolt: 1894-1920
In the late 19th century, Armenian nationalist began to revolt against the Otoman Empire, spurred by Western political ideals and the desire for their own homeland. When World War I broke out, Russian troops invaded eastern turkey and many Armenians joined their ranks. By 1915, the struggle between Christian Armenians and Muslims turned into a tragic bloodbath. Over the next five years, more than two million Armenians and Muslims – Turkish, Kurdish and Azeri – died from disease, starvation, exposure and outright massacre. This one-hour program examines the details of this horrible struggle, explains its causes and revals the key role played by Western powers in the conflict.

The Armenians Revolt uses archival film and photos from Turkish.
Russian and U.S. sources, and includes interviews with such experts as:

Norman Stone, History Department, Bilkent University
Yusuf Halaçoğlu, Gazi Universty Strategic Research Center
Justin McCarthy, History Department, Louisville University
Yusuf Sarınay, Turkish Republican Archives
Seçil Karal Akgün, History Department, Middle Eastern Technical University
Stanford Shaw, History Department, Bilkent University
© Copyright 2006 Tempus Fugit Productions

Kaynaklar :
Türk tarih Kurumu : http://www.ttk.gov.tr