Türk Oğlu Türk’üm ve Gururluyum…

TÜRK KİMDİR ?

1. Türkler dünya tarihine Medeniyeti getiren ve bilinen en eski uygarlıktır.

2012-12-21_04Son araştırmalara göre, tarihimizin başlangıcı, Sümer tarihine kadar gitmektedir. Sümercenin aslı konusu çok yazılmış, çok işlenmiştir. Hemen her ulustan dilciler, Sümerce ile kendi dillerini karşılaştırmışlar, çıkar yol aramışlar, bulamamışlardır. Temeldeki gerçekler, Türkçe dışında, bütün dillere ters düşmüştür. İsa’dan önce 3300 (üç bin üç yüz) yıllarında başlayan, 3200 (üç bin iki yüz) yıllarında da yazının bulunmasıyla perçinleşen böyle bir uygarlığa,hiç kuşkusuz, her ulus sahip çıkmak istemiştir. Sümercenin Türkçe olduğunu ilk kez yirminci yüzyılın başlarında Prof. Fritz Hommel açıklamıştı.

Türkler, İkinci Adem olarak kabul edilen NUH Peygamberin üç oğlundan biri olan Yafes’in Neslidir.
Bakınız bu konuda Gazi Mustafa Kemal ne diyor?

“Efendiler, bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh’un oğlu Yasef’in oğlu olan kişidir.” –  Mustafa Kemal Atatürk

2. TÜRKLER; Kuran’ı Kerim’de Allah’ın övgüsünü almış TEK MİLLETTİR.

Türkler öyle bir Millettir ki; izleyin :

” Ey inananlar!

İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında,

Allah’ı seven,

Allah’ın da kendilerini sevdiği

müminlere karşı boynu bükük,

kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir.

Bunlar Allah yolunda savaşırlar,

hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar.

Bu, Allah’ın dilediğine sunduğu bir lütuftur.

Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir. ” –  Maide Suresi 54. Ayet

Türkler bu ayeti birçok noktada doğru çıkaran YÜCE bir millettir.

BİRİLERİ, tüm bunlara rağmen çıkıyor.
Seni Türklüğünden vazgeçirmeye çalışıyor.
Kendisine empoze edilen cümleleri teker teker sıralıyor.
Neden?

Utanılacak bir şey mi var?
Hangisinden utanalım?
En eski uygarlıklardan biri olmaktan mı?
10 sefer Haçlı ordusunu cesurca vurmaktan mı?
Mazluma karşı, boynu bükük,
Zalime karşı başı dik durmaktan mı?
Hiçbir zorluktan yılmamaktan mı?
En çetin düşmandan korkmamaktan mı?
İstiklal için, Vatan için, Allah için, Mazlum için
Hiç düşünmeden can vermekten mi?
Ya da,
RAB’bın seni Kuran’da takdir etmesinden mi?
Hangisinden?

 

ŞİMDİ, SANA SÖYLENECEK BİRKAÇ SÜZÜM VAR…

EY Türk !

Allah tarafından sana yapılmış bu övgü;
Emperyalizmin neferleri tarafından
Verilmiş payeler, nişanlar değil;
Cumhurbaşkanına, Başbakanına…

Bunlar, Rab’bın kelimeleri,

Senin hakkında !
Var mı bundan ötesi ?

EY Türk !

Sen Türk’sün Türk;
Türk oğlu Türk !!!
Savaş meydanlarında;
Topa, tüfeğe, teknolojiye, insan sayısına rağmen,
Seni yenemeyen düşman,
Kanında dolaşıyor şimdi…

Sendeki korkusuzluk yok onlarda,
Sendeki cesaret,
Azim, Sabır, Direnme…
Fedakarlık, Acıma duygusu,

Ama Bildikleri tek stratejileri var.
Uzman oldukları : Kalleşlik…
Tek silahları ise para…

EY Türk !

Yüzyıllardan beri,
Onlardan  sana yarar sağlayan
Bir tek örnek yoktur.
Geçmişte yokken şimdi mi olacak?

Buna rağmen, Allah’ın Ayetlerini,
ucuz bir bedel karşılığında satanlar (*2),
Müminleri bırakıp da,
Onlardan medet umuyorlar (*3)
Onlar yanında Onur ve Yücelik arıyorlar (*4)
Ne için?
Türk için mi? Kendileri için mi?

Halbuki,
Medet umduklarının,
kendilerine bile bir faydası yok.

Çünkü,
Sonsuza kadar sürecek bir kin ve nefret var aralarında. (*5)
Bunu bilmiyorlar mı?

EY Türk !

Asla mala tamah etme.
Dünya malı dünyada kalır.
Ama
Kahramanlık; dürüstlük ve iyi ahlak
Baki kalır.

Senin hakkın olan şu anda yaşadığın değil…
Senin hakkın olan,
Allah’ın seni överek yücelttiği bir yaşam.
Sen böyle bir geçmişe
ve böyle bir geleceğe alışıksın…

Ey Türk !

Dikkat Et !
Bu öyle kelimeler ki;
Rab; “Seni” açıklamış “Sana”.
“Bu Senden” hoşnut olduğunu belirtmiş ve
Sana bir görev vermiş…

Bu görev;

“Allah’ı sevecek,
Müminlere karşı boynu bükük olacak
Kafirlere karşı başı dik olacak
Allah yolunda savaşacak

Hiçbir şeyden korkmayacaksın” görevidir ve

Bundan başka bir yaşam, yaraşmaz sana…

Ey Türk !
Önce dikkatlice düşün !!!

Mazlumlar yerine,
Zalimlerle dostluk kuran,
Seni mazlum insanların zarar göreceği işlere teşvik edenler,
Ne TÜRK olabilirler.
Ne de MÜSLÜMAN

ONLAR, HER KİM OLURSA OLSUN
BİR AN ÖNCE KURTUL ONLARDAN…
İşte Senin Türklük Yolun Budur.

Söylenecek son söz şudur:

EY TÜRK;
TİTRE VE KENDİNE DÖN…

 

Kaynaklar:
Kuran-ı Kerim
*1 Maide Suresi 54. Ayet : Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kafirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın dilediğine sunduğu bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, herşeyi bilir.

*2 Bakara Sutesi 41. Ayet : Beraberinizdekileri doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.

*3 Al-i İmran Suresi 28. Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah’la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah’adır.

*4 – Nisa Suresi 138-139. İkiyüzlülere şunu muştula: Kendileri için korkunç bir azap öngörülmüştür.  Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah’ındır.

Nisa Suresi  144. Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz?145. Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.146. Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah’a yapışan ve dinlerini samimiyetle Allah’a özgüleyenler müstesnadır. İşte böyleleri, müminlerle beraber olacaktır. Ve Allah, müminlere yakında çok büyük bir ödül verecektir.

*5-  Maide Suresi 14. “Biz Hristiyanlarız” diyenlerden de misaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden aralarına kıyamete değin düşmanlık ve kin saldık.Sınaat / teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir.

http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=7322

Prof Dr. Vecihe Hatipoğlu; “Türk tarihinin Başlangıcı”

Burhan Yılmaz :”Türklerin Kültürel ve Kozmik Kökenleri”