Kapitalizmin Çöküşünü Heyecanla Bekliyoruz…

Afganistan’da Yapmış oldukları zalimlikler ve vahşet,
Hiç yıkılamaz diye düşünülen Sovyetler Birliği ‘nin sonu oldu.
KOMİNİZM tarihe karıştı…

Şimdi sıra Amerika Birleşik Devletleri ‘nde…
Orta Doğu’da,  Afganistan’da,
Irakta, Mısır’da, Cezayir’de, Libya’da, Suriye’de
Ve dünyanın diğer ülkelerinde yaptıkları zalimlikler ve Vahşet;
Ayrıca Türkiye de dahil olmak üzere
dünyanın neredeyse her yerinde yaptıkları bölücülük,
Amerika Birleşik Devletleri ‘nin sonu olacak ve Böylece,
KAPITALİZM de tarihe karışacaktır…

Onlar, Ulus Devletleri Federe Devletler haline getirip
bölmeyi hedeflerken;
Bu amaçla paralı askerlerden oluşan çeteler ile

halka inanılmaz zalimlikler yaparken;
Kimse tüm bu yapılanların onların yanına kar kalacağını sanmasın…
Yüzyıllardan beri dünyanın altını üstüne getirmiş,
İnsanlara mutluluk değil yalnızca,
KAN, ÖLÜM ve GÖZYAŞI getirmiş olan bu GÜÇ,
Yapmaya çalıştığı bütün kötülüklerin karşılığını, mutlaka alacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Yıkılır mı?

15 Kasım 2012
(http://www.shtfplan.com/headline-news/flashback-analyst-says-break-up-of-usa-will-be-triggered-by-economic-and-moral-degradation_11152012)

Bakınız Rus Siyaset Bilimci Igor Paranin 1998’de ne demişti :

“1998 yılnında vurgulamış olduğum gibi, 3 önemli neden Amerika Birleşik Devletlerinin çöküşüne sebep olacaktır.

İlki, Amerika Halkının ahlaki ve psikolojik faktörleri ile stresidir.
İkincisi, mali ve ekonomik problemlerdir.
Üçüncüsü ise, dünyadaki Amerikan karşıtlığının artışıdır.

Tahminim, Amerika’nın Altı parçaya ayrılacağı yönündedir.
Herşeyden önce etnik, ekonomik ve coğrafi faktörler mevcuttur.

Tamamı ile farklı etnik gruplar ile etnik çıkarlar mevcuttur….

Teksas ve Meksika Körfezi sahilinde yakıt ve enerji kompleksi vardır.
Kaliforniya, yüksek teknolonin olduğunu Silikon Vadisidir ve
New York, Washington ve Atlantik kıyısı göz önüne alındığında, tamamı finans merkezleridir.
ABD’nin kuzey eyaletleri ile Kanada’ya komşu olan eyaletleri,
ekonomik gelişme ve zihniyet bazında genel olarak  Amerikanın sıkıntılı eyaletleridir.
Bölünme bu bazda olacaktır….

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu bölünmeden kendini kurtarması mümkün olmayacaktır.
Obama, Amerika’yı kurtaramaz.

Obama, Amerika’nın Gorbachev’idir.
Obama, deneyimden yoksundur ve Amerika’yı parçalanmaya görürecek kişidir.

Amerika, 2012 yılının sonuna kadar Sıkı Yönetim İlan edecek…

27 Ağustos 2012

Susanne Posel haberi

Igor Panarin, Başkan Obama’nın, 2012 yılı sonuna kadar sıkıyönetim ilan edeceğini düşünmektedir.
Açıklama şu şekildedir :
“Yüzde 45-55 olasılıkla Amerika Birleiş Devletleri hemen parçalanacak.”

Panarin,ABD’nin 2010 yılında çökmeye başladığını ve Amerika’yı Nazi Almanyası’na benzeterek,
Amerika’yı Rus ekonimisini tahrip eden küsesel mali krize başlatmak sebep olamakla suçladı.

Panarin Amerikan toplumunun çöküşte olduğunu,

2008 yılında “banka kurtarma operasyonlarının” bunun en büyük kanıtı olduğunu;
Amerika’nın bundan böyle küresel dünyayı ekonomisini yönetemeyeceğini ve
Amerikan rüyasının artık sona erdiğini ifade etti.

Ayrıca,
Kitlesel göç, ekonomik gerileme ve ahlaki bozulmanın
Amerika’yi bir iç savaşın içine çekeceğini ve tüm bunların
Amerikan Doları’nın çökmesi üzerinde yoğunlaşacağını belirtti.

 

20 Eyaletin Birlikte Ayrılma Talebi

TARİH : 13 Kasım 2012
(http://www.thenews.com.pk/Todays-News-13-18791-Citizens-of-20-states-seek-separation-from-the-US)

WASHINGTON: Amerika Birleşik Devletleri’nin en az 20 ABD eyaletinin vatandaşları, Barack Obama’nın yeniden seçilmesinin ardından AYRILMAK için birliğe dilekçe verdiler.

Obama’nın yeniden seçilmesini takiben, Birçok eyaletin Amerika Birleşik Devletlerinden barışçıl olarak ayrılmak ve  kendi hükumetlerini oluşturmak için Obama Yönetimine dilekçe verdiği ortaya çıktı.

2012 başkanlık seçimlerinde alınan sonuçlardan bir haftadan daha kısa bir sürede 20 eyaletin vatandaşları ABD’den ayrılma talebinde bulundular.

Louisiana ve ardından Texas ayrılma dilekçesi veren ilk eyaletler oldular.
Beyaz Saray Web sitesinde ayrılama ile ilgili dilekçeler veren diğer eyaletler :
Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Jersey, New York, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Oregon, Güney Carolina ve Tennessee’dir.

Teksas, bu ayrılma kararını yıllardır açık dille ifade ediyordu. Bununla birlikte İlk girişim Louisiana ile başladı ve hızlı bir şekilde New Jersey ve Michigan gibi eyaletlere yayıldı.

Amerikan Hükumeti (yasalar), Obama yönetimi tarafından dikkate alması ve değerlendirmesi için, Beyaz saraya 1 ay içinde en az 25.000 imzali dilekçenin verilmesinin yeterli olduğunu belirtir. Bununla birlikte Mevcut Yönetimin, eyaletlerin ayrılma fikrini daki kabul etme olasılığı mümkün görünmemektedir.

48 saatten daha kısa bir zaman içinde onbinlerce insan değişim için, özerklik için ve küçük bir ölçü de dahi olda özgürlük için bu kökleşmiş düşüncenin arkasında toplandı.

Eğer medya, bu sıradan gibi görünen hareketi dikkate alırsa büyük bir şans vardır ama onlar muhtemelern bu olayı radikallerin bir tutam saçmalığı olarak gösterip alay edecektir.

Burada önemli olan Amerikan halkının önemli bir kesiminin bunu dikkate almasıdır. Onlar, bu seslerin yeterince duyulmadığını ve küçük bir grubun ülkenin gidişatını yönlendirdiğini düşünmektedir.

Louisiana dilekçesinin yazan “Michael E” isimli bir Amerikan vatandaşı,  dilekçesini Bağımsızlık Bildirgesinden alıntılar kullanarak sunmuştur.

Texas, dilekçesinde ise “Micah H” isimli bir Amerikan vatandaşı, Federal Hükumetin iç ve dış harcama reformunu ihmalinden doğan ekonomik zorlukların devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca Texas’ın dengeli bir bütçe ile dünyanın 15. büyük ekonomisi olduğunu ve Texas’ın birlikten ayrılamsının pratikte uygulanabilir olduğunu belirtmiştir.

Alabama 3,975
Arkansas 350
Colorado 3.055
Florida 4,033
Georgia 1,629
Indiana 3,194
Kentucky 3.229
Louisiana 12.192
Michigan 2.482
Mississippi 3,171
Missouri 2.196
Montana 2,867
New Jersey 2,485
New York 2.847
Kuzey Carolina 3,823
Kuzey Dakota 2.508
Oregon 2.678
Güney Carolina 2,632
Tennessee 2,659
Texas 14.883

 

Amerika Birleşik devletleri bu bölünme girişimini daha önce de yaşadı.

Amerikan İç Savaşı veya diğer adıyla Devletler Arası Savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington’daki yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasında çıkmış geniş kapsamlı bir iç savaştır. 11 Güneyli Eyalet Abraham Lincoln’un 1860 yılında başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 12 Nisan 1861 yılında ise Güney Carolina’daki Sumter Kalesi’nden ilk top atışıyla birlikte savaş başlamıştır.

Amerikan İç Savaşı’nın ilk yıllarında hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Her iki taraftan da birçok kayıplar oldu ve her iki taraf da zaman zaman askeri başarılar elde etse de baskın çıkamadı. 1863 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Gettysburg Muharebesi önemli bir dönüm noktası oldu. Güneyden 75 bin, kuzeyden 82 bin askerin katıldığı bu kanlı savaşta her iki taraf da askerlerinin yaklaşık üçte birini kaybettiler ama kuzeyliler tartışmasız bir üstünlük sağladı. En sonunda 9 Nisan 1865 tarihinde kuzey orduları güneyli ünlü komutan Robert Edward Lee’nin ordularını birkaç koldan sardılar ve teslim olmaya mecbur bıraktılar. Aynı yılın Haziran ayında geri kalan bütün güney askerleri de silahlarını bırakarak teslim oldular.

Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaşın ilk sonucu Lincoln’un duraksamalarına ve bazı Demokrat Parti’lilerin tepkisine rağmen köleliğin kaldırılmasıdır. Savaş bitince Abraham Lincoln Güney’i sömürmek yerine onları kalkındırmak için çok sayıda karşılıksız borç teklif etti. Kuzeyli toprak sahipleri tam tersini düşünüyordu. Bu amaçla, 2 Eylül 1862’de hazırlanmaya başlanan, 1 Ocak 1863’te uygulamaya konan bu önlem, 13 anayasa değişikliği önergesinin oylanıp kabul edilmesiyle 31 Ocak 1865’te yasallaşmıştır.

Bunun üzerine Senatör Wallace ve “Gizli Servis”i Lincoln’ü öldürme kararını aldı. Eski bir oyuncu olan John Wilkes Booth Abraham Lincoln’ü başından vurarak öldürdü.

Yaklaşık 150 sene önce Amerikan İç Savaşı’nın patlamasına sebep olan İKİ’ye BÖLÜNME belki gerçekleşmedi ama
Bu sefer; Durum kendileri için çok daha kötü olacak, Birleşik Devletler olarak ellerinde kaç eyalet kalacağı belli olmaz ama eski EMPERYALİST güçlerini bir daha asla Bulamayacaklar…

AMERİKAN HALKINA ÇAĞRI :
“ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ İÇİN SİZLER DE ÇABA HARCAYIN.”

Bizler ;

Savaşlar ve Kargaşalarla gelen ölümler, yoksulluklar istemiyoruz.
Bununla birlikte,
KAPİTALİZM’in bundan böyle dünya halklarını fakirleştirmesini de istemiyoruz.
GÖZYAŞI üzerine kurulu YAHUDİ rüyalarını da istemiyoruz.

Bizler ;

Dostluk ve kardeşlik istiyoruz,
Kötü insanların değil iyi insanların mutluluğunu istiyoruz.
Evrende bu küçücük dünyada,
Zamanımızı huzur içerinde geçirmek istiyoruz ve
Bunların tüm insanların hakkı olduğuna inanıyoruz…

Bu nedenle,
Bir avuç insanın,
Toplumunuzu ve dünyayı ele geçirme çabasına karşı durun.
Mutsuzluğa karşı durun.
Refahınızın, elinizden çalınmasına karşı durun.
Dünyadaki gözyaşına karşı durun.
Adaleti, yalnızca kendileri için gözetenlere karşı durun…
Onlar sizleri medya yalanları ile oyalarken,
Dünyanın altını üstüne getiriyorlar.
Tüm bunlara sessiz kalmayın.

Unutmayın ki,
Sizi kullanan bu küçük bir zümre için
Ne sizler, ne bizler önemliyiz.
Onlar yalnızca kendi hayallerinin peşinde.
Bu hayaller asla gerçekleşmeyecek…

Buna,
Sizler be bizler, bütün insanlar, hepimiz;
Allah’ın gelmesi muhtemel  gazabından önce DUR demeliyiz…
Bunlara sessiz kalmak, onlarla işbirliği yapmaktan olmaktan daha farklı değildir…

Ne sizleri ölün ne de bizler.
Ne sizlerde gözaşı olsun ne de bizlerde,
DÜNYA ÜZERİNDE YOK OLMASI GEREKEN BELLİ…
Bu;

“İYİ İNSANLARIN MUTSUZLUĞU ÜZERİNE KURULACAK DÜZENDİR…”