BOP (Büyük Orta Doğu Projesi)… Erdoğan’ın Rolü I …

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) nedir?

Atatürk Düşmanlarının  Atatürk Hakkında Açıklaması ile başlıyor…

İzleyin…

“… Bunlar, çok affedersiniz çok utanmaz adamalar.
Çünkü kökü utanmazlığa dayanıyor.
Namussuzluğa dayanıyor.
Mustafa Kemal ne idi?
    -Bir caniydi.
Mustafa Kemal neydi?
   – Bir katildi.
Mustafa kemal Ne idi?
   – Bir haindi.
Mustafa kemal neydi?
   – Namussuzdu.
   – Zinakardı,
   – Namus düşmanıydı.
Say. Ne kadar sayabilirseniz sayın.
Ve bu adam, bütün yönleriyle tanıtılıp ortaya konmazsa,
Siz bir şey yapamazsınız. Vallahi de, billahi de…
Bu adamın şeceresini ortaya koymak zorundasınız.”

Şu anda Türkiye’yi Yöneten siyasetçilerin çoğu;

İşte böyle bir neslin evladı olarak;
Atatürk Düşmanı olarak;
Cumhuriyet Düşmanı olarak;
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren bir gücün BAŞ destekçisi,
Eş Başkanı ve
BAŞ taşeronu olarak çalışmaktadır.

Böyle bir neslin evlatları; yaptukları gizli anlaşmalarla,
Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmekte ve emperyalist güçlerin baş destekçisi olmaktadır…

2012-03-19_Surat

Tayyip Erdoğan (kendi konuşması) :
Video 5:30 – 6:10

“Değerli Arkadaşlar,
Büyük Orta Doğu Projesi’nin amaçları bellidir.
Ve o amaçların içerisinde Türkiye’nin üstlendiği görev de bellidir.
BOP, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş,
Oradaki özgürlüğe yönelik,
Kadın haklarına yönelik kurulmuş,
Eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için
kurulmuş ve 
atılmış bir adımdır.

Ve Türkiye Cumhuriyeti Baş bakanı,
Büyük Orta Doğu Projesi’nin Eş Başkanıdır. ” 

 

Erdoğan’ın Eş Başkanlı’ğı Yargıda tescillendi.
Video : 6:23 – 6:50

“Erdoğan’ın BOP eş başkanı olduğunu ilk kez,
Doğu perinçek’ten duyduk.
Tayyip Erdeoğan, kendisine BOP Eşbaşkanı dediği için
Doğu perinçek’e tazminat davası açtı.
Erdoğan’ın avukatı dava dilekçesinde,
BOP Eşbaşkanlığı’ni Vatan Hainliği olduğunu,
ve bu ağır hakaretlere katlanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın tazminat talebini reddeden mahkeme,
“Doğu Perinçek’in açıklaması kamu yararınadır” dedi ve
Erdoğan’ın eş başkanlığı yargıda tescillendi. ”

BU EŞ BAŞKANLIK İŞİ DOĞU PERİNÇEK TARAFINDAN ÖĞRENLİP
YARGIYA TAŞINMASAYDI, BELKİ DE SAKLANACAKTI HALKTAN…

ÖYLE YA!

Bu,  Allah’ın emri ile gelen değil,
Şeytanın emri ile gelen birşey !

Allah’a değil, Şeytan’a tapanlar için…

Not :
Bu insanların Atatürk’ü anlaması mümkün mü?
Allah’ın bir numaralı emrini yerine getiren BİR KİŞİYİ…
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi ile,

 

Bir mümini kasten öldürene gelince onun cezası, içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona. NİSA SURESİ 90. Ayet

İŞİN ÖZETİ İŞTE BU…

 

Ayrıca Bakınız : 

BOP… Erdoğan’ın Rolü II

Irak’ta Ölen 2 Milyon Kişi Nedir ?