Kuran’daki KURAN…

 

Allah’ın gönderdiği bilgileri, vermiş olduğu mesajları anlamayan bir toplumun, Allah’a saygılı olmasından bahsedilemez…”


KURAN’DA YER ALAN “KURAN” TANIMLARI

KURAN ;

“…alemler için bir öğütten başka şey değildir…”  KALEM SURESİ 52

“…Ve Kuran’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku…”  MÜZZEMMİL SURESİ 4

 “…Bu bir öğüt verici, düşündürücüdür…”  MÜZZEMMİL SURESİ 19

“…öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar…”  MÜDDESSİR SURESİ 49

“…O bir öğüt verici / bir düşündürücüdür. Dileyen düşünür onu, öğüt alır…”  MÜDDESSİR SURESİ 54-55

“…Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür…”  TARIK SURESİ 13

“… ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler…”  SAD SURESİ 29

“… saygıyla ürperene bir hatırlatma olsun diye indirdik…”  TAHA SURESİ 3

“…onun içinde tehditleri türlü ifadelerle sıraladık ki korunabilsinler…”  TAHA SURESİ 113

“…Müminlere bir kılavuz ve muştudur o…”  NEML SURESİ 2

“… biz onlar için sözü ardarda getirdik ki, düşünüp öğüt alabilsinler…”  KASAS SURESİ 51

“…düşünüp anlayabilsinler…”  İSRA SURESİ 41

“…sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap…”  ZÜMER SURESİ 23

“…O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır…”  FUSSILET SURESİ 44

 “…ülke ve medeniyetlerin anasını ve çevresindekileri uyarasın…”  ŞURA SURESİ 7

“…Ve toplama günü konusunda da uyarıda bulunasın…”  ŞURA SURESİ 7

“…senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler…”  DÜHAN SURESİ 58

“… o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman içindir…”  SECDE SURESİ 3

“…Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür…”  HAKKA SURESİ 48

“…Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için…”  BAKARA SURESİ 2

“…Kuran’ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı?…”  MUHAMMED SURESİ 24

 

 

KURAN TANIM ÖZETİ :

ÖĞÜT VERİCİDİR.
DERİN DERİN DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.
HATIRLATICIDIR.
AYIRT EDİCİDİR.
KORUYUCUDUR.
KILAVUZDUR.
SÖZÜN EN GÜZELİNİ SÖYLEYENDİR.
UYARICIDIR.
KORKUTUCUDUR.

Kuran’ı, Neden anlayarak ve kendi lisanımızla okumamız gerektiği bu şekilde açık olarak anlatılmaktadır.

Kuran’ı anlamadan okursanız;

Vermiş olduğu öğütleri NASIL anlayabilirsiniz?
Ayetleri üzerinde derin derin NASIL düşünebilirsiniz?
Hatırlatmalarını NASIL algılayabilirsiniz?
Hakla Batıl olanı NASIL Ayırt Edebilirsiniz?
Kötülüklerden NASIL Korunabilirsiniz?
Kuran’ı  bir kılavuz olarak kullanıp, NASIL yolunuzu bulabilirsiniz?
Allah’ın söylemiş olduğu sözlerin en güzellerini NASIL işitebilirsiniz?
Uyarıları NASIL anlayabilirsiniz?
Kötülerin, öldükten sonraki yaşamla ilgili korkutucu gerçeklerini NASIL görebilirsiniz?

Kuran neden Arapça lisanında  indirilmiştir?

İlgili Ayetlerden Örnekler;

“Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık-seçik beyanda bulunsun. Bunun ardından Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Aziz’dir, Hakim’dir O…”
İBRAHİM SURESİ 4

“Biz onu; senin dilinle kolaylaştırdık ki, korunanları onunla müjdeleyesin, inatçı bir kavmi de onunla uyarasın.”
MERYEM SURESİ  97

“Biz Kuran’ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
DÜHAN SURESİ
58

Kuran, Arapça konuşan halkın anlaması için Arapça Lisanında indirilmiştir.

Yüzyıllardan beri toplumları uyutan, dinden saptıran ve Allah’ın dini yerine, kendi çıkarları doğrultusunda bilgiler veren İkiyüzlü ve Din Düşmanlarının sömürüsünden korunmak için,

Allah’ın Kitabı’nı, her milletin kendi lisanında okuması, anlaması ve öğrenmesi zorunludur.

Bunu ALLAH’ın bir emri olarak ve  düşünmek ve uygulamak lazım.

Allah’ın gönderdiği bilgileri,
vermiş olduğu mesajları anlamayan bir toplumun,
Allah’a saygılı olmasından bahsedilemez…

“…Ve Kur’an’ı ağır ağır, düşüne düşüne oku..”.MÜZZEMMİL SURESİ 4