TOBB Ne İş Yapar?

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği…

2013-01-25_TOBB_İkiz_Kuleler

 Odalar nedir ?

Ne iş yapar ?

Üyelik neden zorunludur ?

Aidatlar neden zorunludur ?

Üyelere ne hizmet verilir ?

Hizmetlere, üyelerin ihtiyacı var mıdır ?

Aidatları kim belirler ?

Toplanan aidatlar ne olur ?

Harcamaları kim denetler ?

Odalar neden SARAYLAR gibidir ?

Yöneticiler neden KRALLAR gibi yaşar ?

Odaların gerçekten büyük yararları var mıdır yoksa,
Devlet eliyle kurulmuş olan Rant ve tefecilik sistemi midir ?

TOBB Personeli içinde, bürokrat yakınlarının “yan gelip yatma” yeri olarak kullandığı,
TOBB olanaklarını  kullanıldığı belli bir yüzdesi var mıdır?

İşletmede, toplanın paranın sayılması ve istiflenmesi sırasında paraların üzerindeki
virüs ve mikroplardan hastalık kapma dışında ne tür riskler mevcuttur?

ŞİMDİ TOBB’U TANIYALIM

TOBB NE İŞ YAPAR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (kısa TOBB) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iskeletini oluşturan Oda ve Borsaların sayısı 365’e ulaşmıştır. Bünyesinde 178 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı 1.300.000 civarındadır.

KURULUŞU

8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı kanunda belirtilen esaslara göre, o tarihte mevcut olan oda ve borsaların yetkilileri Şubat 1952’de bir araya gelerek teşkil ettikleri genel kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmen kuruldu. Kuruluşun yapısıyla ilgili olarak 1981, 1986 ve 1988’de yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. 5590 sayılı kanun 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı kanun ile tamamen değişmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin genel merkez binası 2009 yılına dek Ankara, Kızılay’da olmuştur.Kasım 2009’da ise 2005 yılında 110 milyon dolara satın alınan Eskişehir yolunda bulunan ikiz kulelere (*) taşınmıştır.

 

(*) İkiz Kuleler TOBB’un oldu. Yapımına 1988 yılında başlanan TEKEL’e ait İkiz Kuleler için harcanan miktarın 124 milyon doları bulduğu ifade ediliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TEKEL’in İkiz Kulelerine 110 milyon Dolar’a satın aldı.

Başkanları

 

Adı Soyadı Göreve Başlama Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi
1 Üzeyir Avunduk 07.02.1952 03.09.1959
2 Hayri Terzioğlu 03.09.1959 23.05.1960
3 Ahmet Dallı 23.05.1960 11.06.1960
4 Hilmi Gürgen 11.06.1960 05.08.1960
5 Vehbi Koç 05.08.1960 12.09.1960
6 Bülent Yazıcı 12.09.1960 16.05.1961
7 Behçet Osmanoğlu 16.05.1961 31.05.1963
8 Nuri Ciritoğlu 31.05.1963 30.05.1965
9 Sırrı Enver Batur 30.05.1965 25.05.1969
10 Necmettin Erbakan 25.05.1969 08.08.1969
11 Sırrı Enver Batur 08.08.1969 05.01.1970
12 Medeni Berk 05.01.1970 30.05.1971
13 Raif Önger 30.05.1971 30.05.1972
14 Sezai Dıblan 30.05.1972 27.05.1979
15 Mehmet Yazar 27.05.1979 04.04.1985
16 Mehmet Ersin Faralyalı 04.04.1985 04.06.1986
17 Ali Coşkun 04.06.1986 30.05.1990
18 Yalım Erez 30.05.1990 29.08.1991
19 Rona Yırcalı 29.08.1991 09.05.1992
20 Yalım Erez 29.05.1992 09.01.1996
21 Fuat Miras 09.01.1996 16.06.2001
22 Rıfat Hisarcıklıoğlu 16.06.2001

TOBB İştirakleri

 

TİCARİ İŞTİRAKLER

» Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret (GTİ) A.Ş.

» Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş.

» KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİAŞ)

 » Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) A.Ş.

 » TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri (TOBB-BİS) A.Ş.

 » UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Turizm (UMAT GTİ) A.Ş.

 » Umumi Mağazalar Türk (UMAT) A.Ş.

 » Adana ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş

 » Afyonkarahisar ABİGEM A.Ş

 » Çorum  ABİGEM A.Ş

 » Doğu Marmara ABİGEM A.Ş

 » Eskişehir ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş

 » Gaziantep ABİGEM Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.

 » İzmir ABİGEM Danışmanlık ve Özel Eğitim A.Ş.

 » Kayseri ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş

 » Konya ABİGEM Eğitim Danışmanlık A.Ş

 » UŞAK ABİGEM Danışmanlık ve Eğitim A.Ş

 » GAP GİDEM Danışmanlık, Eğitim, Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti.

 » Gelişen İşletmeler Piyasaları (GİP) A.Ş.

 » İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A.Ş.

 » İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri A.Ş. (İZFAŞ)

 » TSE-SOJUZTEST Metroloji ve Kalibrasyon Ltd. Şti.

 » BALO Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.

 

RESMİ İŞTİRAKLER

  » Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

 » Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

 » Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

 » Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers)

 » Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)

 » Dünya Odalar Federasyonu (WCF)

 » İslam Ticaret ve Sanayi Odası

 » Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME)

 » Balkan Odaları Birliği (ABC)

 » ECO Ticaret ve Sanayi Odası

 » Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

 » OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)

 » Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası

 » Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO)

 » Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO)

 » Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK)

SOSYAL İŞTİRAKLER

 » TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)

 » TOBB ETÜ Hastanesi (Eski MESA Hastanesi)

 » İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

 » Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

 » Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV)

 » Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı

 » Deniztemiz Turmepa Derneği (TURMEPA)

 » Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA)

 » Milli Eğitim Vakfı (MEV)

 » Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)

 » İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)

 » Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV)

 » İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı

 » Darülaceze Vakfı