Özelleştirme Gelirleri Nerelere Harcanıyor?

 

 

 ÜLKEMİZİN 90 yılda üretmiş olduğu değerlerin özelleştirilmesi ile elde edilen gelirler:

Bu gelirlerin tamamının toplam büyüklüğü nedir?
Şu ana kadar nerelere harcandılar?
Neleri Karşıladılar?

Borçlar bu şekilde devam ettiği sürece HER YIL İÇİN;  90 yılda üretilen, telekomlar, rafineriler, limanlar ve diğer işletmelerin satılmasından ELDE EDİLEN DEĞER KADAR İŞLETMENİN/KURUMUN satılması gerekmektedir.

Bunlardan yalnızca BİRER TANE olduğu ve onlar da satılmış olduğu için çözüm;

SATILACAK BAŞKA DEĞERLER BULMAKTIR.

Bu nedenle hükümet, geride kalanların satışı ve toprak satışı gibi gelirler bulmak zorundadır.

PROBLEM İSE SORUNA BU ŞEKİLDE BİR ÇÖZÜM BULUNAMAYACAĞIDIR.

Bu tüm DEĞERLER, bu şartlar altında BİR GÜN bitecektir.
Peki; Satılacak bir şey kalmadığında ne olacaktır?

Cevap :
ÜLKEMİZİN BÜTÜN DEĞERLERİ, yabancıların elinde olacak. ÜLKEMİZİN İNSANLARI VE GELECEK NESİLLER de onların köleleri olarak çalışmak durumunda kalacaktır.

ÇÖZÜM ŞUDUR:
1. Öncelikli olarak borçlardan kurtulmak (değer satılmasını gerektirecek olanlar),
2. Gelirleri artırmak,
3. Giderleri azaltmak gerekmektedir.

İnsanlarımızdan alınan vergiler zaten uluslar arası standartlara göre çok yüksek olduğu için, “Giderleri azaltma” yönteminin mutlak surette kullanılması;

Bunun için de,

1. Verimliliği artırmak,
2. Öncelikle lüks harcamaları bütünü ile durdurmak,
3. Diğer tüm harcamaları da olabildiğince azaltmak gerekmektedir.