Borçlarımız gittikçe büyüyor / Yaman Törüner

Borçlarımız gittikçe büyüyor / Yaman Törüner – 20 Mart 2012

Yaman Törüner [email protected]

Türkiye’nin GSMH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir(KBMG) hesaplamaları değiştirildi. Buna, Türk lirasının gittikçe değerlenmesi de eklenince, hem GSMH’miz hem de KBMG’imiz ciddi bir şekilde artmış durumda. KBMG, 10.000 doları aştı. Bu değişim sonucu, iç ve dış borçlarımızın GSMH’mıza olan oranları düzeldi.

Ancak, iç ve dış borçlarımız hala ciddi bir şekilde artıyor.
Son 10 yılda, iç ve dış borcumuzun toplamı 221,7 milyar dolardan, 600 milyar doların üzerine yükseldi.

Tablolarda, dış ve iç borçlarımızın durumu görülüyor:

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyar $)

İç Borç Stoku

İç ve dış borçlarımızın yapısı bize aşağıdaki sinyalleri veriyor
– Borçlarımızın gittikçe artmasına rağmen, borçlarımızı ödemek için yeniden rahatça borçlanabiliyoruz. Üstelik, borçlanma faiz oranımız makul seviyelerde ve borçlanma vademiz uzuyor.
– Bütçemizin faiz dışı fazla vermesi, kamunun borçlarını ödemede sıkıntıya düşmeyeceğini gösteriyor.
– Kamunun borç yükü TL cinsinden artış gösterirken; özel sektörün borç yükü dolar cinsinden artıyor.  –
TL’nin olası değer kaybetmesi (kurun yükselmesi), iç borçlarımızın dolar karşılığındaki değerini düşürüp, kamu borçlarının dolar cinsinden büyüklüğünü azaltacak. Ancak, bu durum özel sektörü ödeme sıkıntısı içine sürükleyebilecek.

 

Kaynaklar :

http://ekonomi.milliyet.com.tr/borclarimiz-gittikce-buyuyor/ekonomi/ekonomiyazardetay/20.03.2012/1517536/default.htm