“DİNDARIM” Demekle, Dindar Olunmuyor…

Mustafa Kemal;
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü ile yalnızca Türkiye ya da Müslüman Ülkeler değil,
“Tüm Dünyada BARIŞ” sözü ile insan hayatının, önemini vurgulamıştır.

Mustafa Kemal;
EMPERYALİST GÜÇLERİN yüzyıllardır aynı şekilde devam eden SÖMÜRÜ PLANINI yüzyılımızda tek sekteye uğratan kişidir.

Bu nedenle Mustafa Kemal, bu “GÜCÜN” gerçek anlamda HAYAL KIRIKLIĞIDIR.

Bunun yanında ne yazık ki, 2 milyon Müslüman’ın katledildiği bir IRAK var…
Irak Bilançosu şu:

2 milyon Iraklı katledildi.
Binlerce genç kıza, kadına tecavüz edildi.
4.5 milyonu aşkın çocuk yetim kaldı.
2 milyon kadın dul kaldı.
Halkın yüzde 75’i fakirlik sınırında bulunuyor.
6 milyondan fazla insan açlık sorunu çekiyor.
4 milyon Iraklı vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.
93,500 Çocuk Silahlı güçlerin şiddet veya çocuk kaçırması nedeni ile kayboldu.
10 bin kişiye 6 doktorun düştüğü Irak’ta
1.5 milyon çocuk beslenme yetersizliği çekiyor,
35 bin bebek her yıl, ilk yaş gününü göremeden ölüyor.
800 bin çocuk 5-14 yaşlarında çalışmakta.
Yüz binlerce çocuk,daha mezun olmadan okulu terk ederken,
Yaklaşık 700.000 çocuk, ilkokula dahi kayıtlı değildir…

İzleyin : Irak’ta Ölen 2 MİLYON KİŞİ DENDİĞİNDE NE ANLIYORUZ?

Bu duruma, ülkemiz açısından bakacak olursak;
Bu ülkeye demokrasi getirme vaadi ile acı ve gözyaşından başka birşey getirmeyen bir güç ve bu gücü her davranışı ile destekleyen, onlara çanak açan bir İKTİDAR PARTİSİ var.

Ayrıca bu İKTİDAR PARTİSİ, her vesile ile neredeyse bütün komşu devletlerin kendi içlerinde bir iç savaş çıkması için çaba harcamakta ve Emperyalist güce, “Savaş, savaş” çağrıları yapmakta…

Bakınız, Devleti Yöneten İKTİDAR PARTİSİ YÖNETİCİLERİ bu konuda neler düşünüyor?

Tarih : 31 Mart 2003
Tayyip Erdoğan’ın,   The Wall Street Journal gazetesinde yer alan açıklaması ;
“Irak’ta savaşan ABD’li kahraman bay ve bayan askerlere, en az zayiatla ülkelerine mümkün olan en kısa zamanda dönmeleri arzusuyla dua ediyoruz.”

Tarih : 6 Şubat 2003 
Abdullah Gül’ün, Irak’ın vurulmasından önce, Milliyet gazetesinde yer alan açıklaması ;
“Artık Amerika ile hareket edeceğiz… Günah bizden gitti… ABD kesinlikle doğru yoldu…
Biz destekleyelim, siz vurun” ifadeleriyle bir nevi ABD’nin jandarmalığına soyunmuş oldu.

Abdullah Gül, daha sonra da;
“Dünya barışı için son 50 senede dünyada en çok Amerikalılar kendi çocuklarını feda etmişlerdir.” diyebilmiştir.

Kafirlerle olan diyaloglarını her gün artırırarak onlardan ödül almaya doyamayan, “sözde dindarlar”
Onlar sizlere NEDEN ödül versin? İşte bu Gerçek dindarların gözden kaçırmaması gereken önemli
bir AYRINTI…

 

Erbakan ise; “Irak’ta ölen bir tek çocuğun vebalini yedi sülaleniz alnını hiç secdeden kaldırmasa da ödeyemeyecektir” açıklamasında bulunmuş ve böylece gömlek değiştirenlerle değiştirmeyenlerin farkını ortaya koymuştur.

DOĞRUDAN ÖLDÜRMEKLE, ÖLDÜRMEYE DOĞRUDAN VESİLE OLMAK ARASINDA ASLA BİR FARK YOKTUR? KURAN-I KERİM BU KONUDA BAKIN NE DIYOR? :

Bir mümini kasten öldürene gelince onun cezası, içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona.”   – (Nisa Suresi 93. Ayet)

“Ben müslümanım” demekle Müslüman, “Ben dindarım” demekle de Dindar olunmuyor maalesef.
KİŞİLERİN AĞIZLARINDAN ÇIKAN SÖZLERE değil, yaptıkları çalışmalara ve bu çalışmaların Kuran ile olan paralelliğine bakmak lazım. Her dindarım diyen dindar olsa, Kuran’da “İKİYÜZLÜLÜK” kavramı yer almazdı.

Kuran-ı kerim,  “Dindarım” diyen veya  kendini “Dindar” zanneden ama Dindarlıkla ilgisi olmaya olmayan insanlar hakkında ne diyor? :

 Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. “ – (Maun Suresi 4-7. Ayetler)

 İkiyüzlülere şunu muştula: Kendileri için korkunç bir azap öngörülmüştür. Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah’ındır.”  – (Nisa Suresi 138,139 Ayetler)

“Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz? Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.” – (Nisa Suresi 144-145. Ayetler)

“Bu durumun sebebi şudur: Onlar iman ettiler, sonra küfre saptılar da kalpleri üzerine mühür basıldı. Artık onlar incelikleri anlamazlar. Onları gördüğünde gövdeleri hoşuna gider. Birşey konuşsalar sözlerine kulak verirsin. Onlar birbirine dayandırılmış keresteler / Hint kumaşı giydirilmiş kütük parçaları gibidirler. Her bağırtıyı aleyhlerinde zannederler. Düşmandır onlar; sakın onlardan. Allah onları kahretsin! Nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar.” – (Münafikun suresi 3-4. Ayetler)

 Zulmedenlere yakınlık göstermeyin. Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah’tan başka dostlarınız kalmaz, size yardım da edilmez.”  – (Hud Suresi 113. Ayet)

Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah’la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah’adır.”  – (Ali İmran Suresi 28. Ayet)

” İmanlarından, resulün hak olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine ayan-beyan deliller geldikten sonra küfre sapmış bir topluluğa Allah nasıl kılavuzluk eder? Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. İşte böylelerinin cezası: Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti üzerlerine… O lanet içinde sürekli kalacaklardır. Ne azap hafifletilecektir onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır onların.”  – (Ali İmran Suresi 86-88. Ayetler)

İmanlarından sonra küfre sapmış, sonra da küfürde daha da azıtmış olanların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar, sapıkların ta kendileridir. Gerçeği örtüp de küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onların herbiri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla kabul edilmeyecektir. Korkunç bir azap vardır onlar için. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır.”  – (Ali İmran Suresi 90-91. Ayetler)

“Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o! Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.” – (Tevbe suresi 73. ve 80.  Ayetler)

“İnsanlar içinden bazıları vardır, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler ama onlar inanmış değillerdir. Allah’ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar öz benliklerinden başkasını aldatmıyorlar. Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar. Kalplerinde bir hastalık vardır da Allah onları hastalık yönünden daha ileri götürmüştür. Ve onlar için, yalancılık etmiş olmaları yüzünden acıklı bir azap öngörülmüştür. Onlara, “yeryüzünde bozgun çıkarmayın” dendiğinde, “tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz” demişlerdir. Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar.”  – (Bakara suresi 8-12. Ayetler)

“O fasıklar ki Allah’a verdikleri ahdi, onunla anlaşıp bağlandıktan sonra bozar, Allah’ın birleştirmesini emrettiği şeyi keser ve yeryüzünde bozgun çıkarırlar. İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.”  – (Bakara suresi 27. Ayet)

İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah’ı tanık tutar. Oysa ki o, düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında / işbaşına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Oysa ki Allah, fesadı sevmez.”  – (Bakara suresi 204-205 Ayetler)

 

ŞİMDİ SORALIM : “KİM DAHA MÜSLÜMAN” DİYE?
Emperyalist güçlerin katliamlarını, verdikler acılarını, gözyaşlarını, tecavüzlerini ENGELLEYEN
ve İslam Dini’nin gerçek anlamı ile anlaşılmasını sağlayan MUSTAFA KEMAL ZİHNİYETİ Mİ?

YOKSA;

Hem “DİNDARIM” diyip hem de, her vesile ile bu güce DOĞRUDAN HİZMET VEREREK,
daha fazla katliama, acıya, gözyaşına, tecavüzlere, cami bombalamalarına SEBEP OLAN İKİYÜZLÜ SİYASETÇİLER Mİ?